TALOUSARVIOALOITE 563/2013 vp

TAA 563/2013 vp - Jyrki Yrttiaho /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi

Eduskunnalle

Työeläkkeissä käytössä oleva taitettu indeksi syö koko ajan eläkkeiden ostovoimaa palkkoihin nähden. Taitetussa indeksissä kuluttajaindeksin vaikutus on 80 % ja ansiotasoindeksin vain 20 %. Jotta eläkkeet saataisiin nousemaan palkkojen nousun tahdissa, pitäisi ottaa nopeasti käyttöön puoliväli-indeksi, jossa palkka- ja hintakehityksen painoarvo on sama, 50:50. On arvioitu, että taitetun indeksin takia työeläkeläiset ovat menettäneet vuoden 1995 vuosittaisesta eläketasosta noin tuhat euroa, eli saajasta riippuen noin yhden kuukauden eläkkeen verran.

Taitettu eläkeindeksi otettiin aikanaan käyttöön lamavuosien seurauksena. Perusteita sen käytölle ei enää ole. Hallituksen on ryhdyttävä selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.01.01 lisäyksenä 300 000 euroa selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Jyrki Yrttiaho /vr