TALOUSARVIOALOITE 564/2013 vp

TAA 564/2013 vp - Jyrki Yrttiaho /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lapsilisien indeksitarkistukseen

Eduskunnalle

Valtion talousarvioesityksen yleisperusteluissa (Y 50) vuodelle 2014 todetaan: "Lapsilisien indeksikorotukset jätetään tekemättä vuosina 2013—2015."

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.01.51 lisäyksenä 40 000 euroa lapsilisien indeksitarkistukseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Jyrki Yrttiaho /vr