TALOUSARVIOALOITE 569/2013 vp

TAA 569/2013 vp - Jyrki Yrttiaho /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen asuntojen peruskorjausavustuksiin

Eduskunnalle

Hallituksen talousarvioesityksessä ei varauduta riittävässä määrin asuntojen korjaustoimintaan. Suomen asuntokanta rapistuu vinhaa vauhtia. Asuntojen ikä ja rakennustekniset puutteet, kosteus- ja homehaitat ym. kärjistävät ongelmia. Myös väestön ikääntyminen asettaa asuinrakennusten tekniseen varustetasoon uusia vaatimuksia (mm. hissit). On välttämätöntä, että valtio tukee voimakkaasti tätä korjaustoimintaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.20.55 lisäyksenä 20 000 000 euroa asuntojen peruskorjausavustuksiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Jyrki Yrttiaho /vr