TALOUSARVIOALOITE 57/2013 vp

TAA 57/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 67 parantamiseen

Eduskunnalle

Kantatiet ovat Suomen tieverkon maanteitä, jotka täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat maakuntien liikennettä. Yhdessä valtateiden kanssa ne muodostavat Suomen päätieverkon.

Kantatie 67 on Kaskisten satamasta alkava ja Seinäjoelle päättyvä 109 km pitkä kantatie, joka on tärkeä tavarankuljetusten väylä Pohjanmaan rannikon ja sisämaan välillä. Tieyhteyden parantaminen on ollut Suupohjan rannikkoseudulle elinkeinoelämän kuljetusten toimivuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta tärkeä hanke, joka tukee myös Suupohjan logistiikkakeskuksen kehittämistä. Kunnostustöitä tulee jatkaa ja huomiota kiinnittää erityisesti kantateiden 67 ja 44 risteysjärjestelyn parantamiseen Kauhajoen Aronkylässä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kantatien 67 parantamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lasse Hautala /kesk
  • Tuomo Puumala /kesk
  • Peter Östman /kd
  • Mikko Savola /kesk
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Maria Tolppanen /ps
  • Janne Sankelo /kok
  • Mika Lintilä /kesk
  • Reijo Hongisto /ps
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd