TALOUSARVIOALOITE 57/2014 vp

TAA 57/2014 vp - Lauri Heikkilä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Loimaan Majanojantien peruskorjauksen suunnitteluun

Eduskunnalle

Loimaan ja Punkalaitumen rajalle päätyvän Majanojantien loppuosa on heikossa kunnossa. Osuus käsittää noin 2,5 km:n mittaisen matkan, jossa on jatkuvia vaurioita. Tie on mutkainen jaliikenneturvallisuus on heikentynyt. Majanojantien huonokuntoisuuden vuoksi autoilijat joutuvat käyttämään kiertoteitä.

Liikennemäärä on maltillinen tien huonokuntoisuuden vuoksi, vaikka tie ylittääkin valtatien 2. Tiepiiri ei voi myöntää määrärahaa hankkeelle, koska kysymyksessä on paikallistie. Majanojantie on kuitenkin tärkeä muun muassa Metsämaan asukkaille ja yritystoiminnalle. Tie pitäisi korjata tulevana vuonna, sillä hanketta on mietitty jo 9 vuotta ja sen toteuttamatta jättäminen on liittynyt rahoituksen puutteeseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 245 000 euroa Loimaan Majanojantien peruskorjauksen suunnitteluun ja aloittamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Lauri Heikkilä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Ari Jalonen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Lea Mäkipää /ps

​​​​