TALOUSARVIOALOITE 570/2013 vp

TAA 570/2013 vp - Peter Östman /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen poliisin telekuuntelujärjestelmän uudistamiseen

Eduskunnalle

Nykyinen poliisin telekuuntelujärjestelmä on päivitetty viimeksi vuonna 2009, ja sen tekninen elinkaari, josta toimittaja vastaa, on päättynyt. Järjestelmän uudistaminen on aloitettava jo kuluvana vuonna, ja ensi vuodelle sen aiheuttamat kustannukset ovat vähintään 0,5 miljoonaa euroa. Tämän summan turvin kokonaiskustannuksia voidaan edelleen vyöryttää vuodelle 2015, jolloin Tietoyhteiskuntakaari tulee voimaan. Uudistamisen kokonaiskustannukset ovat 5,525 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelman neuvottelutuloksessa todetaan, että teletunnistetietojen tallentamiskustannusten jako sekä viranomaisten että teleoperaattorien kesken oikaistaan. Viranomaisista telekuuntelujärjestelmää käyttävät myös tulli ja Rajavartiolaitos, mutta kustannusvastuu on vain poliisilla. Telekuuntelujärjestelmän uusiminen nykyisellä kehysrahoituksella ei ole mahdollista ilman, että poliisityövoimaa vähennetään kustannuksia vastaavasti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  26.10.01 lisäyksenä 500 000 euroa poliisin telekuuntelujärjestelmän uudistamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Peter Östman /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Sauli Ahvenjärvi /kd
  • Sari Palm /kd