TALOUSARVIOALOITE 571/2013 vp

TAA 571/2013 vp - Peter Östman /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 7390 sekä yhdystien 17903 peruskorjaukseen Pedersören kunnassa

Eduskunnalle

Tiemäärärahojen viime vuosien jälkeenjääneisyyden vuoksi kaikissa kunnissa lienee teitä, jotka ovat kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa. Maaseudun asukkailla on myös oikeus siedettävässä kunnossa oleviin teihin kaikkina vuodenaikoina. Toimivat tieyhteydet ovat yksinkertaisesti maaseudulla asumisen perusedellytys.

Lassfolkin ja Markbyn välinen maantie 7390 sekä Finnabban ja Jokihaudan välinen yhdystie 17903 ovat molemmat kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa teiden tason kohentamiseksi. Teiden kantavuutta on parannettava ja ne on päällystettävä öljysoralla, jotta paikkakuntalaiset pystyvät hoitamaan asioitaan sekä kulkemaan töihin ja kouluun ja käyttämään muita palveluja. Koska tiet ovat yhdysside ja niitä käytetään päivittäin, ne muodostavat paikkakuntalaisten kannalta tärkeän kokonaisuuden. Maantien 7390 ja yhdystien 17903 perusparannus ja tason kohentaminen asetetaan tärkeysjärjestyksessä korkealle Pedersören kunnan kunnossapito- ja erikoistöiden luettelossa. Nykyisen hallitusohjelman mukaan hallitus kiinnittää huomiota mm. perusväylänpidon rahoituksen jälkeenjääneisyyteen ja alemmanasteisen tieverkon yleiskuntoon ja ylläpitoon. Myös tieverkon rahoituksen tulee olla asetetun tavoitteen mukainen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 950 000 euroa maantien 7390 ja 480 000 euroa yhdystien 17903 peruskorjaukseen Pedersören kunnassa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Peter Östman /kd
  • Mats Nylund /r