TALOUSARVIOALOITE 572/2013 vp

TAA 572/2013 vp - Peter Östman /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vientiosuuskunta Viexpon toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Viexpo toimii Pohjanmaan ELY-keskuksen itsenäisenä, kaksikielisenä kansainvälistymisyksikkönä, joka tarjoaa kansainvälistymispalveluja pienille ja keskisuurille yrityksille. Yksikön tavoitteena on helpottaa kansainvälistymistä ja madaltaa kynnystä kansainvälisen toiminnan aloittamiseen neuvonnan ja palveluiden avulla. Viexpo toimii Pohjanmaan alueella ainoana kansainvälistymispalveluja tarjoavana yksikkönä.

Suomen valtio on erityisen riippuvainen viennistä, ja yritysten osaamista viennin aloittamiseen tulee erityisesti nykyisessä suhdannetilanteessa tukea. Suomen vienti on pudonnut euroalueen maista eniten. Tuen leikkaaminen vientiä käytännönläheisesti edistävältä yksiköltä ei ole yhteiskuntamme etujen mukaista. Nykyinen vaihtotaseemme edellyttää panostamista viennin edistämiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.20.41 lisäyksenä 100 000 euroa Vientiosuuskunta Viexpon toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Peter Östman /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Sauli Ahvenjärvi /kd
  • Sari Palm /kd