TALOUSARVIOALOITE 573/2013 vp

TAA 573/2013 vp - Peter Östman /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yrittäjille suunnatun Talousapu-palvelun toiminnan varmistamiseen

Eduskunnalle

Yhtenä hallitusohjelman tavoitteena on yksinyrittäjien ja pienten yritysten aseman parantaminen. Lisäksi hallitusohjelmassa mainitaan yritysten velkasaneerauksen ongelmien selvittäminen. Yrityksen turha kaatuminen on syvä inhimillinen tragedia, joka koskee yrittäjän perhettä, sukulaisia ja työntekijöitä perheineen. Tämän estäminen on yksi hyvinvointiyhteiskunnan toiminnan tavoitteista. Nykyisellään yritykset hakevat usein ongelmilleen apua liian myöhäisessä vaiheessa.

On tärkeää, että vaikeuksissa olevat elinkelpoiset yritykset saadaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ryhtymään määrätietoisiin toimiin yritystoimintansa tervehdyttämiseksi. Tätä tarkoitusta palvelemaan on perustettu vuonna 2009 yrittäjille suunnattu, voittoa tavoittelematon Talousapu-neuvontapalvelu. Palvelun päämääränä on pienyritysten taloudellisen tilanteen tervehdyttäminen ja turhien konkurssien ehkäiseminen tarjoamalla alhaisen yhteydenottokynnyksen valtakunnallista puhelinneuvontapalvelua.

Valtion osuus palvelun rahoituksesta on aikaisempina vuosina ollut 100 000 euroa yksityisen rahoituksen osuuden ollessa samansuuruinen. Talousapu-palvelun saama ulkopuolien rahoitus on kuitenkin loppumassa, ja palvelun jatko on riippuvainen valtion tuesta. Kestävä ratkaisu palvelun tarjoamiseksi edellyttää 350 000 euron vuosittaista rahoitusta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.20.41 lisäyksenä 350 000 euroa yrittäjille suunnatun Talousapu-palvelun toiminnan varmistamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Peter Östman /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Sauli Ahvenjärvi /kd
  • Sari Palm /kd