TALOUSARVIOALOITE 576/2013 vp

TAA 576/2013 vp - Pirkko Mattila /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen metsähake- ja puupolttovoimalan tuotantotukeen

Eduskunnalle

Tuulivoiman saama osuus on suuri suhteessa siihen, miten tuulivoiman rakentaminen on käynnistynyt. Lisäksi tuulivoiman kotimaisuusaste on puuenergiaa matalampi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2014 talousarvioon momentin  32.60.44 perusteluihin maininnan, että tuulivoimalalle ehdotetusta määrärahasta 2 000 000 euroa osoitetaan käytettäväksi metsähake- ja puupolttovoimaloille tarkoitettuun tuotantotukeen.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013

  • Pirkko Mattila /ps
  • Kaj Turunen /ps

​​​​