TALOUSARVIOALOITE 58/2013 vp

TAA 58/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 17783 parantamiseen ja päällystämiseen välillä Viinikka—Purmojärvi, Kauhava ja Lappajärvi

Eduskunnalle

Maantietä 17783 välillä Viinikka—Purmojärvi, Kauhava ja Lappajärvi käytetään erittäin paljon paikallisten asukkaiden sekä maatalouden ja turvetuotannon toimijoiden toimesta. Liikenne tiellä on lisääntynyt erityisesti viime vuosina vilkkaasti ja se vaikuttaa sekä vaikeuttaa tien käyttöä. Näin ollen tielle on jouduttu paikoin asettamaan mm. painorajoituksia. Tiellä on ollut kantavuuden ongelmia varsinkin kelirikkoaikaan ja niistä on pyritty pääsemään eroon, tuloksitta. Aiemmat parannustyöt ovat kohdistuneet pääasiassa kevyeen rakenteen parantamiseen mm. murskelisäyksillä ja kuivatuksen tehostamisella. Tiestä on päällystämätöntä noin 17 kilometriä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa maantien 17783 parantamiseen ja päällystämiseen välillä Viinikka—Purmojärvi, Kauhava ja Lappajärvi.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lasse Hautala /kesk
  • Mikko Savola /kesk