TALOUSARVIOALOITE 58/2014 vp

TAA 58/2014 vp - Lauri Heikkilä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedon kunnassa

Eduskunnalle

Varsinais-Suomessa sijaitsevan Liedon kunnan Raukkalan kylän paikallistien 12287 liikenneturvallisuutta ja tierakennetta tulisi välittömästi parantaa osuudella valtatien 10 risteys—Saukonojan koulu. Kyseinen neljän kilometrin pituinen osuus on liikenneturvallisuuden kannalta erittäin vaarallinen, ja siinä on tapahtunut lukuisia onnettomuuksia, joista osa on johtanut loukkaantumisiin. Tietä käyttävät raskaan liikenteen lisäksi muun muassa Saukonojan koulun ala-asteen oppilaat.

Destia Oy on tehnyt kuntotarkastuksen vuonna 2004 ja esiselvityksen vuonna 2008, joissa sekä tien kunto että liikenneturvallisuus todetaan puutteelliseksi. Tiellä on liikennemäärään nähden suhteellisen paljon raskasta liikennettä, vaikka tien kantavuuden on heikoimmillaan todettu olevan noin puolet vaaditusta. Tien poikkileikkaus on levinnyt sivulle huonon kantavuuden vuoksi, ja tien geometria on liikenneturvallisuuden kannalta kelvoton.

Tiellä oleva vesistösilta on jo seitsemän vuotta sitten todettu huonokuntoiseksi, ja sen on sanottu sisältävän vakavia ja merkittäviä vaurioluokkia. Puukantinen silta on valmistunut vuonna 1903, ja kansi on uusittu vuonna 1976. Myös sillan korjaustarve on määritelty kiireelliseksi ja toteutettavaksi jo vuonna 2008. Silta peruskorjattiin vuonna 2013, joten nyt olisi hyvä, jos sille johtaisi myös turvallinen tie.

Turvallisuuspuutteita esiintyy edelleen myös osuudella olevassa Kailassuonojan sillassa, josta muun muassa puuttuvat kaiteet. Esiselvityksessä todetaan, että Raukkalan paikallistien rakenteet tulisi korjata nopeasti vastaamaan nykyisiä olosuhteita ja että turvattomuuden tunne ei saa olla liikkumista rajoittava tekijä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 385 000 euroa Liedon kunnan paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Lauri Heikkilä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Ari Jalonen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Lea Mäkipää /ps

​​​​