TALOUSARVIOALOITE 59/2013 vp

TAA 59/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Jalasjärven ja Kauhajoen välisen paikallistien 17109 peruskorjaukseen ja päällystämiseen kaatopaikan tienhaaran ja Kauhajoen kaupunginrajan välillä

Eduskunnalle

Jalasjärven ja Kauhajoen välinen paikallistie 17109 on välittömän peruskorjauksen ja päällystämisen tarpeessa välillä kaatopaikan tienhaara—Kauhajoen kaupunginraja. Huonokuntoisen ja hiekkapintaisen tieosuuden pituus on noin 5 000 metriä. Tie on erityisen altis routavaurioille ja se on jäänyt jo aikaisemmin kunnostettujen tieosuuksien väliin ja häiritsee näin poikkeavan huonokuntoisena osuutena huomattavasti paikallisten asukkaiden lisäksi raskasta hyötyliikennettä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Jalasjärven ja Kauhajoen välisen paikallistien 17109 peruskorjaukseen ja päällystämiseen kaatopaikan tienhaaran ja Kauhajoen kaupunginrajan välillä.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lasse Hautala /kesk
  • Mikko Savola /kesk