TALOUSARVIOALOITE 59/2014 vp

TAA 59/2014 vp - Lauri Heikkilä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Someron Jaatilanjoen sillan suunnitteluun ja rakentamiseen

Eduskunnalle

Someron Jaatilan teollisuusalueelle johtava Jaatilantie on kapea ja mutkainen. Tiellä on tapahtunut lukuisia onnettomuuksia, ja väylää käyttävät raskaiden ajoneuvojen lisäksi myös jalankulkijat. Yritysten logistiset toimintamahdollisuudet rajoittuvat ja kunnan elinkeinorakenne näivettyy, kun uusia yritys- ja teollisuustontteja ei kyetä kaavoittamaan alueelle nykyistä infrastruktuuria hyödyntämällä. Tämä johtuu siitä, että raskaat ajoneuvot liikkuvat alueella, jossa on runsaasti asutusta. Jaatilan alueen yrittäjät ovat useita vuosia vaatineet sillan rakentamista ongelmien ratkaisemiseksi. Jaatila on Someron toiseksi suurin kylä, ja pääosa siitä on Someron keskustaajamaa.

Alueen pitäisi olla helpommin saavutettavissa ja toimintaympäristön vastata nykyaikaa. Someron kaupunki onkin hakenut Varsinais-Suomen maakuntaohjelman mukaista rahoitusta hankkeelle. EAKR-rahaa ei kuitenkaan myönnetty. Liikenneturvallisuuden ja elinkeinorakenteen parantamiseksi hankkeelle pitäisi myöntää suunnittelurahaa, jotta kaupunki voi toteuttaa alueen kaavoittamisen ja lisätä alueelle yritysten tarvitsemia tontteja teollisuushalleille. Ehdotettava määräraha vastaa noin puolta siitä määrästä, joka ilmenee Someron kaupunginhallituksen päätösesityksistä. Somero on aikaisemmin halunnut edistää hanketta hakemalla rakentamiseen äkillisen rakennemuutoksen työllisyysperusteista investointitukea.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Someron Jaatilanjoen sillan suunnitteluun ja rakentamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Lauri Heikkilä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Ari Jalonen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Anne Louhelainen /ps

​​​​