TALOUSARVIOALOITE 60/2013 vp

TAA 60/2013 vp - Lasse Hautala /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen kantatien 67 välillä Aronkylä—Harjankylä Kauhajoella

Eduskunnalle

Kantatie 67 Kauhajoella, Aronkylästä Harjankylään on vilkasliikenteinen kantatie, jossa ei ole kevyen liikenteen väylää. Tieosuudella on tapahtunut useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, jossa on menehtynyt polkupyöräilijä. Onnettomuuksien lisäksi on lukuisia vaaratilanteita. Tämän johdosta tulisi tieosuudelle rakentaa kevyen liikenteen väylä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen kantatien 67 välillä Aronkylä—Harjankylä Kauhajoella.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lasse Hautala /kesk