TALOUSARVIOALOITE 60/2014 vp

TAA 60/2014 vp - Lauri Heikkilä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen siltojen peruskorjaukseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella

Eduskunnalle

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla tienpitoon talousarviossa esitetään nettona 510 miljoonaa euroa. Talousarviossa pitäisi kuitenkin tarkemmin huomioida kulumisesta ja ikääntymisestä aiheutuvat vauriot ja uudet toimivuudeltaan heikkenevät rakenteet.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella on siltoja lähes 1 800, joista osa on museosiltoja. Pikaista korjausta kaipaa lähes sata siltaa. Tiehallinnon Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Jaakko Klangin mukaan tiepiirin siltojen kunto rapistuu kuuden prosentin vuosivauhtia vauriopistein mitattuna. Vuosittain korjataan noin 40—50 siltaa. Vuodelle 2014 alue sai 5,2 miljoonaa euroa. Siltojen pieniin vauriokorjauksiin menee noin 400 000 euroa.

Alueen siltainsinööri Jouko Välimäen mukaan siltaomaisuutemme hyvä hoitaminen vaatii isompaa rahallista panostusta. Ylläpidon laiminlyönti johtaa suuriin ja kalliisiin korjaustöihin, jotka voisi välttää ennalta ehkäisevällä kunnostamisella. Siltahankkeiden vuoksi kunnostukset ovat jääneet rästiin useiden siltojen kohdalla. Vuosirahoituksen pitäisi nousta kuuteen miljoonaan euroon, jotta siltojen uhkaava rapistuminen saataisiin ehkäistyä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa siltojen peruskorjaukseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Lauri Heikkilä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Ari Jalonen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Lea Mäkipää /ps

​​​​