TALOUSARVIOALOITE 61/2013 vp

TAA 61/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 68 ja Pietarsaaren sataman välisen tieyhteyden suunnitteluun ja toteuttamiseen

Eduskunnalle

Tällä hetkellä yli 2 000 työpaikkaa sijaitsee Pietarsaaren sataman lähialueella. Yritysten toiminta on täysin kuljetuksista riippuvaista. Yhteys valtatieltä 8 Pietarsaaren satamaan, eli kaupungin itäinen tuloväylä, ei vastaa nykyisiä tarpeita monien alueella sijaitsevien suurteollisuuden laitosten lisätessä tuotantomääräänsä. Suunnilleen viiden kilometrin osuus ennen satamaa muodostuu katuverkosta, mikä vaikeuttaa varsinkin raskaan liikenteen pääsyä satamaan. Ruuhka-aikana syntyy usein pullonkauloja ja liikenne takkuilee. Raskasliikkeinen kaupungin kaduilla kulkeva raskas liikenne vaikuttaa myös kevyen liikenteen sujumiseen ja liikenneturvallisuuteen.

Pelkästään suurteollisuuden raskaiden kuljetusten osuus kyseisellä tiellä Pietarsaaren satamaan on noin 4,6 miljoonaa tonnia, ja vaarallisten aineiden kuljetukset ovat 184 000 tonnia vuodessa. Tieosuuden liikennemäärä on jopa 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Alueen suurteollisuuden voimakkaan kehityksen myötä satamaan suuntautuvan liikenteen arvioidaan kasvavan 25—30 prosenttia vuoteen 2015 mennessä.

Joka kymmenes Suomessa kaadettu puu, eli 10 prosenttia maamme puumäärästä, kuljetetaan jossakin vaiheessa kantatietä 68 pitkin Pietarsaaren satamaan ja sen alueella toimivalle puunjalostusteollisuudelle. Pietarsaaren satamalla on suuri merkitys alueen teollisuuslaitoksille, ja sataman kilpailukyvyn edelleen parantamiseksi väylää syvennetään vuonna 2012.

Sen lisäksi, että panostus kantatiehen 68 on pullonkaulainvestointi, sillä on sitä paitsi suuri merkitys Suomen kilpailukyvyn ja teollisuuden toimintaedellytysten kehittämiselle. Tien parantaminen on osa suurempaa liikennekokonaisuutta, ja sillä on kansallinen kilpailua edistävä vaikutus. Tiehanke voidaan tiehallinnon mukaan toteuttaa eri vaiheissa vuodesta 2013 alkaen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kantatien 68 ja Pietarsaaren sataman välisen tieyhteyden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lasse Hautala /kesk
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Maria Tolppanen /ps
  • Peter Östman /kd
  • Mikko Savola /kesk
  • Tuomo Puumala /kesk
  • Janne Sankelo /kok
  • Mika Lintilä /kesk
  • Reijo Hongisto /ps
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd

​​​​