TALOUSARVIOALOITE 610/2010 vp

TAA 610/2010 vp - Mats Nylund /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 741 Pedersören kunnassa

Eduskunnalle

Suomessa tarve liikenneturvallisuuden parantamiseen on suuri, ja myös Matti Vanhasen toinen hallitus kiinnitti hallitusohjelmassa huomiota kevyen liikenteen väylien ylläpidon merkitykseen. Viranomaistaholta parhaana tapana on parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta rakentamalla kevyen liikenteen väyliä.

Pedersören kunta on jo pitkään asettanut tärkeysjärjestyksessä korkealle hankkeen kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi maantielle 741 välille Lövö-Sandsund. Liikenneturvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että maantielle rakennetaan kevyen liikenteen väylä, koska pyöräilijät ja muu kevyt liikenne joutuvat ajamaan raskaan liikenteen seassa kapealla maantiellä. Tieosuudella on jo sattunut useita vakavia, myös kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia. Toivon mukaan jatkossa tällaiset onnettomuusriskit voitaisiin minimoida turvaamalla liikennehankkeen rahoitus.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 395 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 741 välille Lövö-Sandsund Pedersören kunnassa.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Mats Nylund /r
  • Anna-Maja Henriksson /r

​​​​