TALOUSARVIOALOITE 62/2013 vp

TAA 62/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 63 parantamiseen

Eduskunnalle

Kantatiet ovat Suomen tieverkon maanteitä, jotka täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat maakuntien liikennettä. Yhdessä valtateiden kanssa ne muodostavat Suomen päätieverkon.

Kantatie 63 Kauhavan ja Ylivieskan välillä Etelä-Pohjanmaan ELY:n alueella on parannettu kantatien tasolle lukuun ottamatta Evijärven ja Kaustisten välistä osuutta, jolla turvallisuus on edelleen puutteellinen. Hanke-suunnitelman mukaan tieyhteyttä kehitetään muun muassa tietä leventämällä ja tien rakennetta parantamalla. Myös tielinjausta muutetaan, jotta vältettäisiin kylien läpikulkuliikenne. Pohjanmaan maakunnan alueella tämä valtatien 8 kanssa samansuuntainen tie kulkee Kruunupyyn kunnan lävitse.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 300 000 euroa kantatien 63 parantamiseen ja kantatien 63 ja kantatien 68 välisten risteysjärjestelyiden parantamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lasse Hautala /kesk
  • Tuomo Puumala /kesk
  • Peter Östman /kd
  • Mikko Savola /kesk
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Maria Tolppanen /ps
  • Janne Sankelo /kok
  • Mika Lintilä /kesk
  • Reijo Hongisto /ps
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd