TALOUSARVIOALOITE 62/2014 vp

TAA 62/2014 vp - Timo Heinonen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 54 parantamiseen välillä Tammela—Hollola

Eduskunnalle

Liikennemäärien lisääntyessä ja idän liikenteen korostuessa Suomen poikittaisyhteyksien merkitys kasvaa. Raskaan liikenteen kuljetusten määrä kantatiellä 54 on jo nyt merkittävä. Tieyhteys on elinkeinoelämän kannalta hyvin tärkeä kuljetusreitti, ja sen toimivuus on olennainen tekijä myös koko Riihimäen seudun elinkeinoalueiden toimivuudelle.

Kantatiellä 54 tarvittavat toimenpiteet liittyvät muun muassa ohituskaistojen rakentamiseen, liittymäjärjestelyihin ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen. Yhteyden kehittäminen tavoitetilaan edellyttää vuonna 2013 valmistuneen kantatien 54 Tammela—Hollola kehittämisselvityksen mukaan 104 miljoonan investointeja (Maku-indeksi 157,5). Ensimmäisen toteutusvaiheen kustannusarvio on 37 miljoonaa euroa. Kiireellisimmät korjauskohteet sijaitsevat Lopen kirkonkylän, Riihimäen kaupungin ja Hausjärven Oitin välisellä osuudella.

Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa kantatien 54 parantamiseen välillä Tammela—Hollola ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että hankkeelle myönnetään 37 000 000 euron tilausvaltuus.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Timo Heinonen /kok
  • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Kalle Jokinen /kok
  • Ismo Soukola /ps
  • James Hirvisaari /m11
  • Anne Louhelainen /ps
  • Aino-Kaisa Pekonen /vas
  • Johannes Koskinen /sd
  • Mika Kari /sd

​​​​