TALOUSARVIOALOITE 63/2014 vp

TAA 63/2014 vp - James Hirvisaari /m11 ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kimolan kanavan uudistamisen suunnitteluun ja rakentamiseen

Eduskunnalle

Kouvolan, Iitin ja Heinolan kuntien yhteinen Kimolan kanavahanke on merkittävä ylimaakunnallinen kehittämishanke.

Kimolan kanava kasvattaisi merkittävästi Keski- ja Itä-Suomen vesiteiden verkostoa ja tukisi alueen palvelutyöpaikkojen säilymistä ja kasvua. Alueen kunnat ovat kohdanneet vahvan teollisuuden rakennemuutoksen ja niissä tarvitaan uusia merkittäviä elinkeinopoliittisia avauksia. Voikkaa—Heinola vesitieyhteyden toteutuminen olisi merkittävin matkailuinvestointeja tukeva edistysaskel vuosikymmeniin. Heinola seutu on yhdistänyt palvelumarkkinoinnin voimia mm. Heinola Resort-hankkeessa, jotta rakennemuutoksesta elpyminen voisi jatkua.

Heinolassa, Kouvolassa ja Iitissä arvioidaan olevan noin 150 sellaista matkailualan työpaikkaa, joilla on selkeä yhteys vesistöihin ja vesiliikenteeseen. Vesistöjen vaikutusalueen kunnissa yli 10 000 vesikulkuneuvoa, joiden entistä laajempeen käytettävyyteen perustuva myynti ja ylläpito luo merkittävän määrän uusia työpaikkoja.

Kanavahankkeen kustannukset ovat noin 10 miljoona euroa, jolla katetaan yleisiä vesiväylätöitä, alueen tiejärjestelyjä ja ratkaistaan seisovan veden laadun ympäristöongelmia Kimolan kanavassa.

Kimolan kanavan kunnat ovat sen toteuttamiseksi vuosina 2014—2015 sitoutuneet maksamaan 3 milj. euroa kustannuksista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Kimolan kanavan uudistamisen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • James Hirvisaari /m11
  • Kalle Jokinen /kok
  • Ismo Soukola /ps
  • Mika Kari /sd
  • Anne Louhelainen /ps
  • Timo Heinonen /kok
  • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Juha Rehula /kesk