TALOUSARVIOALOITE 633/2010 vp

TAA 633/2010 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Jyväskylä—Vaasa-valtatien (valtatie 18) rakennustöiden jatkamiseen välillä Multia—Ähtäri

Eduskunnalle

Jyväskylän—Vaasan valtatiestä (valtatie 18) puuttuu väli Ähtäri—Multia. Kyseessä on koko maassa ainoa valtatieverkon puuttuva osuus. Suunnitellulla yhteysvälillä on nyt vain heikkotasoisia, osin päällystämättömiä maanteitä. Valtatiereitti on nyt viitoitettu tilapäisesti vanhoja, mutkittelevia maantieuria Väätäiskylän kautta, eikä se ole kilpailukykyinen reitti Suomen poikittaiskuljetuksille. Alueen kunnat eivät ole voineet hyötyä tärkeän kansainvälisen yhteysvälin Vaasa-Pietari liikenteestä.

Seinäjoen ja Jyväskylän välillä on puutteellisista yhteyksistä johtuen liikennettä merkittävästi vähemmän kuin yleensä vastaavanlaisten maakuntien keskusten välillä. Hanke parantaa huomattavasti Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan välisiä liikenneyhteyksiä ja luo merkittäviä kehittymisedellytyksiä alueen kunnille. Hankkeella on merkitystä kansainväliselle liikenteelle keskisen Skandinavian ja Pietarin välillä.

Rakennustyön kustannusarvio on Tiehallinnon mukaan yhteensä 31 miljoonaa euroa, mistä hankkeeseen kiinteästi liittyvän maantien 621 osuus Keuruu—Liesjärvi on 8,3 miljoonaa euroa. Hankkeen vanhentunut tiesuunnitelma tulee laatia uudelleen, ja sen kustannuksiksi arvioidaan 0,9 miljoonaa euroa. Tiejaksoon liittyvä Multian ohitus on rakennettu osin EU-rahoituksella, ja se on valmistunut jo syksyllä 1999.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 18 rakentamiseen välillä Multia—Ähtäri.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​