TALOUSARVIOALOITE 64/2013 vp

TAA 64/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen pohjavesialueen suojaeristykseen valtatien 8 varrella Kokkolan Houraatissa

Eduskunnalle

Valtatien 8 varrella Kokkolassa sijaitseva Houraatin alue on pohjavesialuetta, josta on vedenotto Lohtajan asutuksen alueelle ja suunnitelmissa on johtaa vettä myös Kokkolan keskustan alueelle.

Vilkkaasti liikennöity valtatie 8 menee pohjavesialueen läpi ja pohjavesisuojausrakentaminen on edelleen tekemättä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen suunnitelmissa hanke on ollut noin 10 vuoden ajan, mutta kohde on edelleen toteuttamatta määrärahojen vähäisyyden vuoksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle Kokkolan Houraatin tiealueen pohjavesieristämiseen valtatien 8 varrella.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lasse Hautala /kesk
  • Mika Lintilä /kesk
  • Peter Östman /kd
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Lars Erik Gästgivars /r
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd
  • Mikko Savola /kesk