TALOUSARVIOALOITE  643/2010 vp

TAA 643/2010 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaan ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Mielestämme valtiovallan tulisi tässä taloustilanteessa käsitellä turvapaikanhakijoiden hakemukset mahdollisimman nopeasti. Lisärahoitus toimintaan, joka ennemmin edesauttaa kuin hillitsee tarpeetonta turvapaikan hakua, ei edistä hakemusten nopeaa käsittelyä eikä hillitse veronmaksajille toiminnasta aiheutuvia kuluja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2011 talousarvion momentilta  26.40.63 30 542 000 euroa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton piiriin tulevien henkilöiden aiheuttamiin menoihin ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps

​​​​