TALOUSARVIOALOITE 65/2014 vp

TAA 65/2014 vp - Reijo Hongisto /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vintturin paikallistien perusparantamistöiden aloittamiseen Kaustisella

Eduskunnalle

Vintturin paikallistie kulkee Kaustisen ja Alavetelin välillä. Osa tiestä on päällystetty, mutta päällystämätöntä osuutta on vielä noin 4,9 km. Tiellä liikennöivät mm. koulukuljetukset, turvetuotannon raskaat ajoneuvoyhdistelmät, lypsykarjatiloilla käyvät maidonkuljetusajoneuvot ja turkistarhoille rehua tuovat ajoneuvot. Näiden lisäksi tiellä liikennöivät paikalliset asukkaat. Tien vaikutuspiirissä on myös leirintäalue. Tien päällystämätön osuus on kelirikkoaikoina erittäin huonokuntoinen, ja sen päällystäminen on välttämätöntä, jotta tien runko ei pettäisi lopullisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa Vintturin paikallistien perusparannustöiden aloittamiseen Kaustisella.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Reijo Hongisto /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Arja Juvonen /ps

​​​​