TALOUSARVIOALOITE  651/2010 vp

TAA 651/2010 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lapsiperheiden kotipalvelun kehittämiseen

Eduskunnalle

Hallituksen vuoden 2011 koskevassa budjettiesityksessä mainitaan Valtiovarainministeriön hallinnonalan perusteluissa, että hallitus aikoo tuoda eduskunnalle esityksen lastensuojelulain muuttamisesta 1.1.2011 lähtien siten, että lapsiperheiden kotipalvelun saantia tehostetaan. Suunta on oikea, mutta tehostamiseen varattu summa 600 000 euroa on riittämätön.

Yksinomaan Kuopion kaupungin tarve tämäntyyppisen toiminnan järjestämiseen on tuo mainittu 600 000 euroa. Suomessa on kymmeniä pieniä ja suuria kuntia, joiden lapsiperheitä koskevat kotipalvelut ovat rahapulan vuoksi vaikeuksissa. Eduskunnan tulisikin kuntien ja ennen kaikkea lapsiperheiden arkielämän ahdingon helpottamiseksi myöntää lapsiperheiden kotipalvelun kehittämiseen 3 miljoonan euron määräraha.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 3 000 000 euroa kunnille lapsiperheiden kotipalvelun kehittämiseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että 600 000 euroa summasta osoitetaan Kuopion kaupungille.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps

​​​​