TALOUSARVIOALOITE  652/2010 vp

TAA 652/2010 vp - Pentti Oinonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ruotsinsuomalaisten finska.nu-projektiin

Eduskunnalle

Ruotsinsuomalaisten keskusliitto RSKL valmistelee suomi.nyt/finska.nu-nimistä projektia. Suomen ja Ruotsin valtiot ovat yhteispohjoismaisen yhteistyön nimissä olleet mukana tukemassa Suomessa toteutettua svenska.nu-projektia, jolla suomalaisille levitettiin tietoutta ruotsin kielestä ja kulttuurista. Samassa yhteydessä Ruotsin valtio tuki projektia 500 000 Ruotsin kruunun summalla.

Suomen valtion velvollisuus on mielestämme vastavuoroisesti tukea ruotsinsuomalaisten vastaavantyyppistä suomen kielen ja kulttuurin tunnetuksi tekevää projektia Ruotsissa vastaavalla euromääräisellä summalla kuin millä Ruotsin valtio on tukenut svenska.nu-projektia Suomessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  29.01.21 lisäyksenä 50 000 euroa ruotsinsuomalaisten finska.nu-projektin avustamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Pentti Oinonen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps

​​​​