TALOUSARVIOALOITE 66/2014 vp

TAA 66/2014 vp - Reijo Hongisto /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 6942 perusparantamistöiden aloittamiseen välillä Alavuden Sydänmaan asemanseutu—Peräseinäjoen taajama

Eduskunnalle

Tie numero 6942 yhdistää Alavuden Sydänmaan asemanseudun ja Peräseinäjoen taajaman. Tie on 14,5 km:n matkalta päällystämätön ja heikkokuntoinen.

Tiellä on vilkas kauttakulkuliikenne ja päivittäistä työmatkaliikennettä. Myös raskasta liikennettä on tiellä runsaasti, sillä tien varrella on useita turvetuotantoalueita ja Peräseinäjoen taajamassa metalliteollisuutta.

Jotta tieosuuden liikenneturvallisuutta ja käytettävyyttä voitaisiin parantaa, tulisi pikimmiten osoittaa määräraha tien kunnostamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa tien numero 6942 perusparannustöiden aloittamiseen välillä Alavuden Sydänmaan asemanseutu—Peräseinäjoen taajama.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Reijo Hongisto /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Lea Mäkipää /ps