TALOUSARVIOALOITE 67/2013 vp

TAA 67/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 3 kehittämiseen ja tasoliittymien rakentamiseen Laihian ja Mustasaaren alueella

Eduskunnalle

Valtatie 3 (E12) kuuluu Suomen tärkeimpään päätieverkkoon, jolle on asetettu muita pääteitä korkeammat laatutavoitteet. Ne eivät Tampereen ja Vaasan välisellä valtatieosuudella tällä hetkellä toteudu. Raskaan liikenteen määrä valtatiellä 3 on huomattava. Liikenteen voimakkaan kasvun vuoksi yhteysvälin palvelutaso ei monin paikoin vastaa nykyisiin, saati sitten tulevaisuuden kiristyviin logistisiin tarpeisiin. Yhteysvälillä Tampere—Vaasa onkin tarve parantaa liikenneturvallisuutta ja varmistaa liikenteen sujuvuus sekä yhtenäinen palvelutaso.

Lähtökohtana on yhteysvälille vuonna 2005 laadittu kehittämissuunnitelma, jossa esitetään ensimmäisen vaiheen toimenpiteet liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Vuoden 2010 alkuun mennessä on laadittu kaksi aluevaraussuunnitelmaa, kaksi yleissuunnitelmaa ja seitsemän tiesuunnitelmaa. Käynnissä on kolmen tiesuunnitelman laatiminen. Tavoitteena on, että kaikki tiesuunnitelmat on vahvistettu vuoden 2011 loppuun mennessä. Yhteysvälin Tampere—Vaasa ensimmäisen kehittämisvaiheen kustannusarvio on 155 milj. euroa.

Pohjanmaan maakunnan kannalta keskeistä on valtatien 3 parantaminen ja risteysjärjestelyt yhteysvälillä Vaasa—Ylöjärvi. Yksittäisistä kehittämishankkeista korostuvat Laihian valtatie 3/valtatie 18 eritasoliittymän rakentaminen sekä liittymien liikenneturvallisuuden parantaminen Mustasaaressa ja Laihialla.

Laihialle rakennettavien eritasoliittymien ja valtatien 18 suoremman linjauksen avulla voidaan keventää Laihian keskustan liikennevalojen kuormitusta sekä parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Hanke antaa myös mahdollisuuksia alueen maankäytön kehittämiselle. Mustasaaressa ja Laihialla sijaitsevien tasoliittymien (8 kpl) turvallisuutta parannetaan muun muassa uusien alikulkujen ja kevyen liikenteen järjestelyjen avulla sekä yhdistämällä yksityistieliittymiä rinnakkaistiejärjestelyin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 300 000 euroa valtatien 3 kehittämiseen ja tasoliittymien rakentamiseen Laihian ja Mustasaaren alueella.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Lasse Hautala /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Peter Östman /kd
 • Janne Sankelo /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Reijo Hongisto /ps
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Savola /kesk