TALOUSARVIOALOITE 68/2014 vp

TAA 68/2014 vp - Reijo Hongisto /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen liikennejärjestelyjen parantamiseen kantateiden 63 ja 68 risteyksessä Evijärvellä

Eduskunnalle

Lähellä Evijärven keskustaajamaa oleva kantateiden 63 ja 68 risteys on osoittautunut erittäin vilkkaaksi, kolariherkäksi ja vaaralliseksi.

Tässä risteyksessä on 1.1.2006—30.5.2011 poliisin tilaston mukaan tapahtunut 13 liikenneonnettomuutta. Poliisi on tilastoinut vain ne onnettomuudet joista on tehty paikkatutkinta. Lisäksi on useita sellaisia onnettomuuksia, joista ei paikkatutkintaa ole tehty ollenkaan. Näissä tapauksissa kolariosapuolet ovat sopineet asian keskenään.

Risteäviä teitä liikennöidään todella vilkkaasti. Kantatiellä 68 kulkee lisäksi erittäin paljon raskaita ajoneuvoyhdistelmiä, joilla kuljetetaan polttoturvetta ja puutavaraa Pietarsaaren lämpölaitokselle ja puunjalostustehtaille. Risteyksen tuntumassa on myös vilkas huoltoasema.

Kyseisen risteyksen liikennetiheys ja useat liikenneonnettomuudet huomioiden tulisi risteyksen liikennejärjestelyjä parantaa ja parannustyöt aloittaa ensi tilassa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa liikennejärjestelyjen parantamisen aloittamiseen kantateiden 63 ja 68 risteyksessä Evijärvellä.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Reijo Hongisto /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Arja Juvonen /ps

​​​​