TALOUSARVIOALOITE 69/2013 vp

TAA 69/2013 vp - Lasse Hautala /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kiertoliittymän rakentamiseen Jalasjärvelle

Eduskunnalle

Valtatie 3 on yksi maan pääteistä. Tietä on kehitetty viime vuosina ja Helsingin ja Tampereen välille on rakennettu moottoritie ja Tampereen pohjoispuolella valtatie kolmea on kehitetty ohituskaistaratkaisuilla. Ongelma on Jalasjärvellä valtatie 3 ja valtatie 19 risteyksessä. Kahden suuren valtatien liikennettä ohjataan nyt kääntymiskaista ja pakollisenpysähtymisen ratkaisuilla. Ne ovat liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisia ja hidastavat liikenteen sujuvuutta. Kiertoliittymä olisi edullisin vaihtoehto ja liikenneturvallisuuden kannalta paras ratkaisu.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 4 000 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen Jalasjärvelle.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lasse Hautala /kesk