TALOUSARVIOALOITE 70/2013 vp

TAA 70/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Perhon ja Kinnulan välisen maantien 7520 kunnostamiseen

Eduskunnalle

Perhon ja Kinnulan välisen tieyhteyden kunnostuksesta on laadittu suunnitelmia jo noin 10 vuoden ajan. Tien perusparannusinvestoinnit ovat toistuvasti siirtyneet ELY-keskusten määrärahojen riittämättömyyden vuoksi. Ongelmana on osittain ollut kohteen sijoittuminen kahden ELY-keskuksen alueelle. Vuosikunnossapidon toimenpiteet ovat olleet riittämättömät, ja tien kuntoisuus on jatkuvasti heikentynyt. Erityisesti kelirikkoaikoina tieyhteys on ajoittain hyvin heikossa kunnossa.

Perho—Kinnula-tieyhteydellä on merkittävä elinkeino-, asiointi- ja palvelulähtöinen merkitys. Tieyhteyden huono kunto vaarantaa maaseudun palvelujen saavuttamisen ja elinkeinotoiminnan kehittymisen. Myös puuhuolto on vaarantunut kelirikkoaikoina.

Kunnat ovat jo varanneet yhteensä yli 2,0 miljoonan euron omarahoituksen tieyhteyden kunnostukseen, ja valtion tiehallinto on jo osatieosuuksien osalta laatinut suunnitelmat. Perusparannustöiden suunnitelmat tulisi kiireellisesti saada valmiiksi koko tieosuuden osalta ja lisäksi käynnistää rakentaminen valmiiden suunnitelmien osalta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskuksille Perhon ja Kinnulan välisen maantien 7520 kunnostamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lasse Hautala /kesk
  • Mika Lintilä /kesk
  • Peter Östman /kd
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Janne Sankelo /kok
  • Mikko Savola /kesk