TALOUSARVIOALOITE 721/2010 vp

TAA 721/2010 vp - Johanna Ojala-Niemelä /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien kustannusten kohtuullistamiseen

Eduskunnalle

Moderni jätevesilainsäädäntö edellyttää haja-asutusalueiden kotitalouksilta jätevesijärjestelmien rakentamista. Haja-asutusalueilla sijaitsevien asuinkiinteistöjen jätevesien puhdistusjärjestelmät tulee saattaa nykyvaatimusten mukaiselle tasolle tammikuuhun 2014 mennessä. Vaatimus koskee kiinteistöjä, joita ei ole mahdollista liittää kunnalliseen viemäriverkostoon. Jätevesijärjestelmän tehostamistavoitteen arvioidaan koskevan koko valtakunnassa vajaata 200 000 kiinteistöä. Vaatimus aiheuttaa monille syrjäkylien asukkaille kohtuuttomia kustannuksia, etenkin Lapissa.

Kun määräraika on lähestymässä, on myös todennäköisyys toimenpiteiden ruuhkautumiseen suuri. Tämä nostaa entisestään kiinteistöjen kontolle koituvia kustannuksia. Lisäksi se aiheuttaa ruuhkaa kunnan viranomaisissa. Käytäntö on myös osoittanut, että poikkeus-ja myöhentämismahdollisuuksien käytännössä on epäselvyyttä ja kohtuuttomuuden arviointi on koettu vaikeaksi.

Aikaisemmin on linjattu, että mikäli talousjätevesien käsittelyn tehostaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia kiinteistön haltijalle, näissä tapauksissa voidaan myöntää avustuksia valtion talousarvion rakentamisen ja ympäristönsuojelun määrärahoista. Valtion on tuettava syrjäisillä seuduilla asuvia kotitalouksia nykyistä vahvemmin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 500 000 euroa haja-asutusalueiden kotitalouksien jätevesijärjestelmien kustannusten kohtuullistamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Johanna Ojala-Niemelä /sd

​​​​