TALOUSARVIOALOITE 73/2014 vp

TAA 73/2014 vp - Reijo Hongisto /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tien 750 päällysteen uusimiseen Vimpelin Sääksjärven ja Vetelin Räyringin kylien välillä

Eduskunnalle

Vimpelin kirkonkylän kohdalta kantatiestä 68 lähtevä tie 750 kulkee Sääksjärven ja Räyringin kylien kautta Veteliin valtatielle 13. Tie on Vimpelin ja Vetelin puoleisista päistään tyydyttävässä kunnossa, mutta tien keskivaiheilla Sääksjärven ja Räyringin kylien välillä tien kuntoluokitus on alhaisempi ja päällysteessä on pahoja reikiä ja murtumia. Tie on vilkkaasti liikennöity, ja sillä kulkee paljon myös raskasta kauttakulkuliikennettä. Erityisesti kauttakulkuliikenteen takia pidetään tärkeänä, että tie olisi kaikilta osin nykyistä paremmassa kunnossa. Tämän vuoksi on välttämätöntä uusia tien päällyste Vimpelin Sääksjärven ja Vetelin Räyringin kylien välillä noin 15 km:n matkalta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa tien 750 päällysteen uusimiseen Vimpelin Sääksjärven ja Vetelin Räyringin kylien välillä.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Reijo Hongisto /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Lea Mäkipää /ps

​​​​