TALOUSARVIOALOITE 733/2010 vp

TAA 733/2010 vp - Sari Palm /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen opintotuen indeksisidonnaisuuden kustannuksiin

Eduskunnalle

Opintotuki on edelleen jäämässä indeksien ulkopuolelle, vaikka useat muut perustoimeentuloa turvaavat etuudet, kuten lapsilisä, pienimmät kuntoutus- ja päivärahat, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki ollaan sitomassa indeksiin vuoden 2011 maaliskuussa.

Hallitus on asettanut tavoitteekseen opiskelijoiden valmistumisen nopeuttamisen. Valmistumisen viivästymisen merkittävin syy ovat toimeentulovaikeudet, jotka pakottavat työntekoon opintojen aikana. Työryhmä, joka pohti opintotuen kehittämistä päätoimista opiskelua tukevaan suuntaan, esitti opintotuen sitomista indeksiin. Opintotuen indeksisidonnaisuuden kustannukset ovat pienet verrattuna valmistumisen nopeutumisesta saatavaan hyötyyn. Työryhmien asettaminen on ongelmien ratkaisukeinona turha, jollei hallitus kuuntele saatuja loppupäätelmiä. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää myös opintotuen sitomista indeksiin.

Tämä aloite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  29.70.55 lisäyksenä 400 000 euroa opintotuen indeksisidonnaisuuden kustannuksiin.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Sari Palm /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Bjarne Kallis /kd

​​​​