TALOUSARVIOALOITE 735/2010 vp

TAA 735/2010 vp - Sari Palm /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 6 parantamishankkeen loppuun saattamiseen Korialla

Eduskunnalle

Valtatien 6 Koskenkylä—Kouvola parantamishankkeen toteutuksessa jäi pohjoispäästä osa Hevossuo—Keltti tekemättä. Tässä kohdassa leveäkaistatie muuttuu ns. normaaliksi valtatieksi sellaisessa kohdassa, joka on liikenneturvallisuuden kannalta erittäin hankala. Tästä on todisteena kuolemaan johtanut onnettomuus. Tieosuudella on parantamishankkeen valmistuttua tapahtunut yhteensä 40 eriasteista liikenneonnettomuutta.

Aiemmin toteuttamatta jäänyt osuus voidaan toteuttaa arviolta 7 miljoonalla eurolla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtatien 6 parantamiseksi osuudella Hevossuo—Keltti Korialla.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Sari Palm /kd
  • Pentti Tiusanen /vas
  • Sirpa Paatero /sd

​​​​