TALOUSARVIOALOITE 74/2010 vp

TAA 74/2010 vp - Pertti Hemmilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Maaseutuviraston toimintamenojen vähentäminen

Eduskunnalle

Maataloushallintoon liittyvää byrokratia- ja ohjeviidakkoa on ehdottomasti yksinkertaistettava. Hyvä suunnittelu on toki järkevää ja välttämätöntä. Nykyisillä tavoilla toimien viljelijät kuitenkin joutuvat käyttämään kohtuuttoman paljon aikaa erilaisten lomakkeitten täyttämisessä ja niihin liittyvien ohjeitten lukemisessa. Monet eivät enää itse selviä lomakkeiden täyttämisestä, vaan joutuvat turvautumaan "ammattiauttajiin". Nykyisen järjestelmän pyörittämiseen liittyvät maataloushallinnonkin kulut ovat liian suuret ja jatkuvasti vain kasvavat. Tällä hetkellä käytössä olevat erilaiset valvonta- ja seurantatavat ovat monilta osin myös epätarkoituksenmukaisia. Valvontaan menee enemmän rahaa ja aikaa kuin sen avulla voidaan saavuttaa hyötyjä. Valvonnan tasossa tulisi löytää järkevä ja tarkoituksenmukainen tasapaino saavutettavan hyödyn ja panostusten välille. Suomalaiset viljelijät ovat vastuuntuntoisia ja ammattitaitoisia yrittäjiä, joita ei tarvitsisi valvoa ja vahtia ollenkaan niin tarkkaan kuin nykyisin tapahtuu.

Maanviljelijän on täytynyt sopeutua EU:n suoranaiseen tukiviidakkoon ja sen mukanaan tuomaan paperisotaan sekä mukautua valvonnan alaisena olemiseen. Tukihakemusten ja viljelysuunnitelmien teko on vuosi vuodelta viljelijöille vaikeampaa. Hallitusohjelmassa luvataan, että tukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja valvontaa kehitetään hyvän hallintotavan suuntaan sekä korostetaan palvelulähtöisyyttä. Jotta paikallisilla virkamiehillä on mahdollisimman hyvät edellytykset tukea viljelijöitä erilaisten tukihakemusten kanssa, tulee neuvontapalveluihin suunnattuja määrärahoja kasvattaa. Hyvänä osoituksena hallinnon paisumisesta on Maatalousviraston toimintakulujen moninkertaistuminen. Virastoa perustettaessa perusteluissa lisäkuluiksi arvioitiin maksimissaan 1,5 miljoonaa euroa. Maaseutuviraston toimintamenoihin on ensi vuodelle talousarvioesityksessä ehdotettu 24 miljoonaa euroa. Pelkästään jo vuoteen 2009 verrattuna kasvua on neljä miljoonaa euroa. Vuonna 2007 menot olivat noin 11,7 miljoonaa euroa.

EU:ssa on tehty monta maatalousuudistusta, jotka olisivat mahdollistaneet Suomessa siirtymisen huomattavasti yksinkertaisempaan tukijärjestelmään. Suomessa kuitenkin maatalousjärjestelmä on erittäin monimutkainen. Suomessa tukijärjestelmää on yksinkertaistettava, byrokratiaa ja hallintoa kevennettävä sekä turvattava viljelijöiden nykyistä oikeudenmukaisempi ja tasapuolisempi kohtelu.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2011 talousarvion momentilta  30.01.03 2 000 000 euroa Maaseutuviraston toimintamenoista.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Pertti Hemmilä /kok

​​​​