TALOUSARVIOALOITE 74/2013 vp

TAA 74/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 8 liikennejärjestelyihin Heinolan alueella Kokkolassa

Eduskunnalle

Teollisuuden ja kaupan keskittymät kasvavat nopeasti Kokkolassa. Kokkolan talousalue on erittäin vetovoimainen ja valtakunnallisestikin nopeasti kehittyvä. Liikennejärjestelyt Kokkolan eteläpuolella ovat nopean kasvun johdosta muodostuneet erittäin haasteellisiksi. Varsinkin noin kahden kilometrin matka valtatien 8 kiertoliittymästä edelleen Heinolankaaren valtatien 13 rampille muodostavat valtatien 8 osalta varsinaisen pullonkaulan.

Kyseinen tiejakso on osa Suomen pääteiden runkoverkkoa. On siksi erittäin tärkeää myös valtakunnallisesti, että sen toiminnallisuudesta pidetään huolta. Kokkolan kaupunki on toteuttanut kaavoitukset viranomaisen hyväksymällä tavalla. Liikenne kasvaa edelleen merkittävästi uusien kaupan yksiköiden vuoksi. Tietyillä osuuksilla liikenteen kasvumäärät lähes kaksinkertaistuvat.

Kiireellisenä kohteena tulisi tiejaksolle rakentaa nelikaistainen väylä valtatien 8 liikenneympyrän ja valtatien 13 rampin välille sekä tähän toimivat valoristeykset ja liittymät. Liikenneratkaisun ja muiden tarvittavien toimenpiteiden (sillat, valot, uudet liikennealueet ym.) arvioitu kustannus on noin 4,2 miljoonaa euroa. Kaupunki on kaavoittamisessa varautunut uusien liikennejärjestelyjen toteuttamiseen.

ELY-keskuksella ja Liikennevirastolla ei ole riittäviä määrärahoja kohteeseen, eikä Kokkolan kaupungilla ole mahdollisuutta päätieverkkoon kuuluvan kohteen rahoittamiseen yksin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 4 000 000 euroa valtatien 8 Heinolan alueen liikennejärjestelyihin Kokkolassa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lasse Hautala /kesk
  • Mika Lintilä /kesk
  • Peter Östman /kd
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Lars Erik Gästgivars /r
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd
  • Mikko Savola /kesk