TALOUSARVIOALOITE 74/2014 vp

TAA 74/2014 vp - Reijo Hongisto /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen paikallistien Koskela—Koivumäki perusparantamiseen Alajärvellä

Eduskunnalle

Alajärvellä Koskelan ja Koivumäen kylät yhdistävä paikallistie on viime vuodet ollut erityisesti kelirikkoaikoina lähes ajokelvottomassa kunnossa. Tietä käytetään paljon kauttakulkuun, ja sillä liikennöi säännöllisesti myös raskaita ajoneuvoyhdistelmiä, erityisesti puutavara-, turve- ja maidonkuljetusrekkoja. Pahimpina kelirikkoaikoina tiellä on voinut liikkua vain maastoajoneuvoilla ja traktoreilla, mutta ei henkilö- eikä pakettiautoilla. Koska tien varrella on vakituista asutusta, on välttämätöntä, että esimerkiksi sairaankuljetuksen, poliisin sekä palo- ja pelastustoimen kalusto voi esteettä liikennöidä tiellä kaikkina vuoden- ja vuorokauden aikoina.

Tielle on niin sanottuna hätäapuna ajettu mursketta ja karkeaa soraa, mutta koska tien runko alkaa pettää raskaan liikenteen alla, ei pelkkä soran ajaminen enää riitä, vaan tien runkoa on korjattava pahimmilta paikoilta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Koskelan ja Koivumäen kylät yhdistävän paikallistien perusparannustöiden aloittamiseen Alajärvellä.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Reijo Hongisto /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Lea Mäkipää /ps

​​​​