TALOUSARVIOALOITE 75/2013 vp

TAA 75/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 8 yhteysvälin Vaasa—Oulu parantamiseen

Eduskunnalle

Valtatie 8 (E8) yhdistää läntisen Suomen viisi maakuntaa ja maakuntakeskusta — Turku, Pori, Vaasa, Kokkola ja Oulu. Kaikki läntisen Suomen satamat ja lentoasemat ovat valtatien 8 yhteydessä. Länsirannikon satamien kautta kulkee noin 40 % Suomen vienti- ja tuonti-kuljetuksista. Merkittävä osa kuljetuksista kulkee valtatietä 8 pitkin. Valtatie 8 on yksi maamme tärkeimpiä erikoiskuljetusreittejä, jonka on kuuluttava runkotieverkostoon. Valtatie 8 on Turun, Porin, Vaasan ja Kokkolan välisellä osuudella ainoa valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimiva yhteys. Yhdessä muiden liikennemuotojen kanssa sillä on merkittävä asema maamme liikennejärjestelmässä.

Valtatie 8 on osa laajempaa E8-tietä, joka alkaa Turusta ja päättyy Tromssaan. E8-tiellä on keskeinen rooli Pohjanlahden rannikon ja länsirajan etelä-pohjoinensuuntaisessa liikenteessä. Tie on valtaosin kaksikaistainen lukuun ottamatta lyhyitä moottoritiejaksoja Turun ja Vaasan lähettyvillä. Kapealla valtatiellä 8 riski joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen on muihin Suomen valtateihin verrattuna keskimääräistä suurempi.

Välillä Vaasa—Oulu liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan muun muassa rakentamalla kuusi keskikaiteellista ohituskaistaosuutta välille Vaasa—Kokkola, nelikaistaistamalla tieosuus Stormossen—Koivulahti sekä parantamalla tieosuutta Vassor—Kärklax Mustasaaressa ja Vöyri—Maksamaalla. Koko yhteysvälin Vaasa—Oulu ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 130 miljoonaa euroa.

Huomiota tulee kiinnittää myös valtatien 8 kehittämiseen Vaasan eteläpuolella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 8 yhteysvälin Vaasa—Oulu parantamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Lasse Hautala /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Reijo Hongisto /ps
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Peter Östman /kd
 • Mikko Savola /kesk
 • Janne Sankelo /kok
 • Mika Lintilä /kesk