TALOUSARVIOALOITE 75/2014 vp

TAA 75/2014 vp - Reijo Hongisto /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kahden kiertoliittymän rakentamiseen kantatielle 68 Vimpelin kirkonkylään

Eduskunnalle

Vimpelin kirkonkylää sivuaa kantatie 68. Kantatien poikki kulkevat niin sanotussa Männikön-risteyksessä Koskelantie ja Lakaniementie (7421) ja niin sanotussa Ventilän risteyksessä Patruunantie ja Isokankaantie (750).

Risteysten väli on 965 metriä ja risteysten välissä, aivan kantatien 68 vieressä on Vimpelin keskustan ala-aste. Alueella on nopeusrajoitus 60 km/h—80 km/h. Alempi rajoitus on voimassa koulujen kevät- ja syyslukukausien aikana ja ylempi rajoitus on voimassa koulujen kesäloman aikaan.

Poliisi on valvonut ajonopeuksia alueella ja joutunut kirjoittamaan rangaistusvaatimuksia ja rikesakkomääräyksiä.

Ajonopeudet pysyvät maltillisina vain sen aikaa, kun poliisi on valvomassa. Kun poliisipartio poistuu alueelta, kohoavat ajonopeudet jälleen huomattavasti yli sallitun. Molemmissa risteyksissä on tapahtunut useita liikenneonnettomuuksia, eikä uhreiltakaan ole aina vältytty.Tehokkain tapa alentaa risteysten välisiä ajonopeuksia ja vähentää liikenneonnettomuuksia on rakentaa kiertoliittymät Männikön ja Ventilän risteyksiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 350 000 euroa kahden kiertoliittymän rakentamiseen kantatielle 68 Vimpelin kirkonkylään.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Reijo Hongisto /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Arja Juvonen /ps

​​​​