TALOUSARVIOALOITE 754/2010 vp

TAA 754/2010 vp - Tuula Peltonen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen henkilöjunaliikenteen käynnistämiseen rataosuudella Jämsä—Jyväskylä—Äänekoski

Eduskunnalle

Jämsä—Jyväskylä—Äänekoski on koko Keski-Suomen näkökulmasta merkittävä työssäkäyntialue.

Työmatkaliikenne Äänekoskelle erityisesti Jyvässeudulta on suurta, ja näköpiirissä on että se edelleen kasvaa. Alueen kehitystä tukee henkilöjunaliikenteen käynnistäminen Jämsä—Jyväskylä—Äänekoski-rataosuudella. Henkilöjunaliikenteen ("Pikkupendolino") kehittämistä puoltavat mm. turvallisuus-, nopeus- ja ympäristötekijät, joiden merkitys tulevaisuudessa on kasvava.

Tavaraliikenne radalla on erittäin vilkasta ja liikenne on viime aikoina ollut selkeässä kasvussa. Edellytykset henkilöliikenteen uudelleen aloittamiseen ovat kunnossa. Henkilöjunaliikenne takaa mahdollisuudet työssäkäyntiliikenteen turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Rata tukee myös alueen matkailuelinkeinon kehittämisedellytyksiä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 200 000 euroa henkilöjunaliikenteen käynnistämiseen rataosuudella Jämsä—Jyväskylä—Äänekoski.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Tuula Peltonen /sd

​​​​