TALOUSARVIOALOITE 756/2010 vp

TAA 756/2010 vp - Sanna Perkiö /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kiasman ARS11-näyttelylle koululaisten monikulttuurisuuskasvatuksen tukemiseen

Eduskunnalle

Vuoden 2011 huhtikuussa Nykytaiteen museo Kiasma avaa Afrikka-aiheisen ARS-näyttelyn. Se juhlistaa näyttelyinstituution 50-vuotispäivää. Kiasma on kutsunut mukaan 11 muuta kotimaista taidelaitosta toteuttamaan kukin omat ARS-näyttelynsä. ARS11 on aiheeltaan yhteiskunnallisesti merkittävä ja erittäin ajankohtainen. Sen kautta nousevat esille mm. kysymykset siirtolaisuudesta, monikulttuurisuudesta ja maahanmuuttopolitiikasta, rasismista sekä erilaisuuden hyväksymisestä. Näyttely tarjoaa hienon mahdollisuuden monikulttuurisuuskasvatukseen lapsille ja nuorille eri puolilta Suomea.

Valtion taidemuseot eivät enää tarjoa koululaisryhmille ilmaisia opastuksia, ja tämä johtaa väistämättä koululaisryhmien määrän merkittävään vähenemiseen sekä heikentää entisestään lasten mahdollisuuksia tutustua nykytaiteeseen. Vuonna 2006 ARS06-opastukset tavoittivat noin 28 500 oppilasta. Talousarvioaloitteella ehdotetaan 40 000 euron määrärahaa, jotta Kiasma kykenisi tarjoamaan ARS11-näyttelyyn opastettuja kierroksia yli 17 000 koululaiselle eli noin 900 eri oppilasryhmälle eri puolilta Suomea.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  29.80.52 lisäyksenä 40 000 euroa Kiasman ARS11-näyttelylle koululaisten monikulttuurisuuskasvatuksen tukemiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Sanna Perkiö /kok

​​​​