TALOUSARVIOALOITE 768/2010 vp

TAA 768/2010 vp - Veijo Puhjo /vas ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Punkalaitumen ja Huittisten välisen siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentamiseen

Eduskunnalle

Huittisten, Sastamalan ja Punkalaitumen kuntien jätevedenpuhdistamot ovat rakenteiden ja koneistojen osalta perusteellisen saneerauksen tarpeessa. Kuntien valtuustot ovat yhtäpitävin päätöksin päättäneet aloittaa keskitetyn puhdistusjärjestelmän toteuttamisen, johon sisältyy siirtoviemäreiden rakentamiset Vampulasta, Punkalaitumelta ja Sastamalasta Huittisiin sekä Huittisten nykyisen puhdistamon täydellinen saneeraus ja merkittävä laajentaminen nykyaikaiseksi keskusjätevedenpuhdistamoksi.

Hankkeen kustannusarvio on noin 27 miljoonaa euroa, josta siirtoviemäreiden osuus on noin 13 miljoonaa euroa.

  1. vaiheessa on tarkoitus toteuttaa Punkalaidun—Huittinen-siirtoviemäri ja yhdysvesijohto. Hankkeessa Punkalaitumen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Huittisten jätevedenpuhdistamolle. Samassa yhteydessä rakennetaan yhdysvesijohto. Tämän vaiheen kokonaiskustannus on 2,5 miljoonaa euroa, mistä valtion rahoituksen tarve on 1 miljoonaa euroa.
  2. vaiheessa on tarkoitus toteuttaa Sastamala—Huittinen-siirtoviemäri ja yhdysvesijohto. Vaiheen kokonaiskustannus on 10,5 miljoonaa euroa, josta valtion rahoituksen tarve on 3,5 miljoonaa euroa.

Siirtoviemäreiden ja yhdysvesijohtojen rakentamista haetaan valtion vesihuoltotyönä toteutettavaksi. Hanke on ylimaakunnallisena alueellisesti merkittävä, toteuttaa ympäristöviranomaisten strategioita ja on taloudellisesti järkevä. Lisäksi hanketta puoltaa haja-asutusalueiden liittäminen jätevesiviemäröinnin piiriin siirtoviemärihankkeiden vaikutusalueella. Hankkeet on suunniteltu yhteensä kolme vuotta kestäviksi.

Valtion rahoituksen tarve ensimmäisen vaiheen aloittamiseksi vuonna 2011 on 0,5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 500 000 euroa Punkalautumen ja Huittisten välisen siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Veijo Puhjo /vas
  • Oiva Kaltiokumpu /kesk
  • Juha Korkeaoja /kesk
  • Sampsa Kataja /kok
  • Antti Vuolanne /sd
  • Krista Kiuru /sd
  • Reijo Kallio /sd

​​​​