TALOUSARVIOALOITE 769/2010 vp

TAA 769/2010 vp - Erkki Pulliainen /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen

Eduskunnalle

Riistavahinkolaki on uudistunut. Uudistuksen menestyksellisyys riippuu siitä, kuinka nopeasti vahingot korvataan ja kuinka oikeudenmukaisiksi vahingonkärsineet korvaukset mieltävät. Vuonna 2010 tässä on ollut edelleen parantamisen varaa. Kun maasuurpetoja on, niiden aiheuttamiin pitää varautua.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  30.40.42 lisäyksenä 500 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Erkki Pulliainen /vihr

​​​​