TALOUSARVIOALOITE 77/2013 vp

TAA 77/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Botniaring masterplan -hankkeen toisen vaiheen toteuttamiseen

Eduskunnalle

PRT Testirata Oy on yhdessä Kurikan kaupungin kanssa toteuttamassa Kurikan Jurvaan Botniaring -moottoriurheilukeskukseen liukasratahanketta, joka palvelee valtakunnallisesti myös ajoneuvokaluston testausta. Rata mahdollistaa myös erilaiset rengastestit. Hankkeesta on valmistunut kaiken kattava masterplan, jota on lähdetty määrätietoisesti toteuttamaan alueella yhteistyössä julkisen sektorin ja yksityisen sektorin kanssa, ja myös valtiovalta on ELY-keskuksen kautta mukana hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamisessa.

Hankkeen maansiirtotyöt ovat jo käynnissä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan n. 2 150 000 euroa, josta PRT Testirata Oy:n osuus on 800 000 euroa, Kurikan kaupungin osuus 750 000 euroa ja ratayhtiön osuus 600 000 euroa. Näillä summilla pystytään toteuttamaan kuitenkin vain hankkeen ensimmäinen vaihe.

Ratahankkeen käynnistämisen jälkeen on asiakaskontaktien kautta käynyt ilmi, että ensimmäisen vaiheen ratahanke ei täysin palvele kotimaisen ajoneuvoteollisuuden vaatimuksia. Kokonaisuuden aikaansaaminen olisi kuitenkin koko toiminnan ja käytettävyyden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kyse on mittavasta alueellisesta panostuksesta, joka palvelee alueen elinkeinoelämää sekä valtakunnallisesti kuljetusalan ammattilaisia ja ajoneuvo- ja rengasteollisuutta.

Hanke on siirretty vuonna 2012 liikenne- ja viestintäministeriöstä suosituksin työ- ja elinkeinoministeriön ratkaistavaksi, joka on siirtänyt hankkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Valtiolta haettu rahoitus kattaa hankkeen toisen vaiheen toteuttamisen, johon kuuluvat seuraavat osat:

Alueelle tulevan tieosuuden vahvistaminen ja päällystäminen, 99 000 euroa. Alueella olevan tieosuuden vahvistaminen sekä koulutusradan varikon pohjatyöt ja asfaltointi, 132 000 euroa. Testitoiminta vaatii riittävän vauhtisuoran, ja sen aikaansaamiseksi määrärahatarve on 50 000 euroa. Kitkaympyrän vastapuolen pohjatyöt ja asfaltointi maksavat 50 000 euroa. Siltanostimen hankinta ja asennus huoltohalliin maksavat yhteensä 30 000 euroa. Kustannuslaskelmissa laskentaperusteena on käytetty nykyisin voimassa olevia hintoja: pohjatöiden osalta 25 euroa/neliö ja asfaltointi 8 euroa/neliö. Vesiliirtoallas ja lämpövastusten asentaminen äänimittausrataan sekä muut testauslaitteet, 70 000 euroa. Yhteensä kakkosvaiheen toteuttamisen kustannukset ovat arviolta 431 000 euroa.

Jos valtiovalta kattaisi puuttuvan määrärahan, pystyttäisiin alueella täysin palvelemaan kotimaisen ajoneuvoteollisuuden kehittämistä sekä vastaamaan raskaan kaluston käytön lisääntyvään koulutustarpeeseen. Hanke on eri hallinnon- ja toimialat ylittävä sekä ajankohtainen, ja siinä on mukana niin paikallista osaamista kuin valtakunnallisiakin ulottuvuuksia, ja siksi se onkin poikkeuksellisen innovatiivinen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.20.40 lisäyksenä 431 000 euroa Botniaringin rakennustöihin Kurikan Jurvassa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Lasse Hautala /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Peter Östman /kd
 • Mikko Savola /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Janne Sankelo /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Reijo Hongisto /ps
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd