TALOUSARVIOALOITE 77/2014 vp

TAA 77/2014 vp - Reijo Hongisto /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Multiantien perusparantamis- ja päällystystöiden aloittamiseen Soinissa

Eduskunnalle

Multiantie lähtee Soinin kirkonkylän keskustasta ja yhtyy noin 40 km:n päässä Multia—Karstula-tiehen. Tämä kapea ja mutkainen, koko matkaltaan päällystetty tie on soinilaisten valtaväylä Keski-Suomeen. Ajoittain suoritetuista paikkauksista huolimatta tien päällyste on erittäin huonossa kunnossa.

Tien varrella on useita turvetuotantoalueita ja maitotiloja, joten tiellä on runsaasti raskasta liikennettä ympäri vuoden. Maidonkuljetusautojen ja turverekkojen lisäksi tietä liikennöivät soinilaisen liikennöitsijän Toivo Peuran linja-autot sekä useat paikkakunnalla toimivat puu- ja kappaletavaran kuljettamiseen valmistetut raskaat ajoneuvoyhdistelmät. Mikäli Keski-Suomeen suunniteltu sellutehdas valmistuu, lisääntyy raskaiden ajoneuvoyhdistelmien liikennöinti Multiantiellä edelleen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Soinissa olevan Multiantien perusparannus- ja päällystystöiden aloittamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Reijo Hongisto /ps
  • Pirkko Mattila /ps
  • Lauri Heikkilä /ps

​​​​