TALOUSARVIOALOITE 771/2010 vp

TAA 771/2010 vp - Erkki Pulliainen /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen

Eduskunnalle

Valtion maa- ja vesiomaisuutta hallinnoiva Metsähallitus hoitaa luonnonsuojeluun ja retkeilyyn varattuja alueita, joihin kuuluu mm. 35 kansallispuistoa sekä Lapin 12 laajaa erämaa-aluetta.

Metsähallituksen järjestämiä luontopalveluita rahoitetaan sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön kautta. Tuottavuusohjelman toteutus yhtä aikaa muun rahoituksen leikkausten kanssa heikentää merkittävällä tavalla palvelutasoa.

Laadukkailla luontopalveluilla varmistetaan, että metsiemme rikkaus on ihmisten käytössä kestävällä tavalla. Metsähallituksen tehtävänä on mm. tarjota kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  30.63.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla aiheutuvien menojen maksamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Erkki Pulliainen /vihr

​​​​