TALOUSARVIOALOITE 78/2013 vp

TAA 78/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vaasan tuotantoteknologiakeskukseen

Eduskunnalle

Tuotantoteknologiakeskus on huipputeknologiaan perustuva hanke, jonka tavoitteena on varmistaa kone- ja metalliteollisuuden yrityksille ja koulutusorganisaatioille resurssit ja infrastruktuuri kehittää tuotannollista osaamistaan kansainvälisen kilpailukykynsä vahvistamiseksi. Tuotantoteknologiakeskus yhdistää eri valmistusteknologiat, tietotekniikan ja edistykselliset toimintatavat kilpailukykyisiksi prosesseiksi ja luo edellytykset uusille innovaatioille, alihankintaketjujen verkostoitumiselle ja työelämän ja koulutusorganisaatioiden väliselle, molempia osapuolia hyödyttävälle yhteistyölle.

Pohjanmaan maakunnassa toimii noin 300 kone- ja metalliteollisuuden yritystä. Näistä noin 120 on Vaasan seudun energiaklusterin vientiyrityksiä tai niiden alihankkijoita. Energiaklusterin merkitys Pohjanmaan taloudelle ja työllisyydelle on ratkaiseva. Klusterin vientivetureita ovat Wärtsilän, ABB:n ja Vaconin kaltaiset maailmanlaajuisesti toimivat yritykset, jotka suoraan tai alihankintayritystensä kautta työllistävät noin 10 000 henkilöä. Tämä on 1/4 Suomen energia-alan työvoimasta. Energiaklusterin yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4 miljardia euroa, ja sen tuotannosta noin 70 prosenttia menee vientiin. Klusterin osuus koko maan teknologiaviennistä on 12 prosenttia. Klusterin kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta on välttämätöntä, että sen eri osissa toimivat yritykset pystyvät verkostoitumaan ja kehittämään toimintaansa ja tuotteitaan riittävän nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tuotantoteknologiakeskus tarjoaa edellytykset tälle kehitystoiminnalle ja parantaa siten yritysten mahdollisuuksia työllistää ja investoida Suomessa.

Tuotantoteknologiakeskus toimii koordinoivana elimenä yritysten, koulutusorganisaatioiden ja julkisten tahojen välillä. Näin se palvelee myös alueen oppilaitoksia tarjoamalla yhteistyömahdollisuuksia ja uusinta teknologiaa opiskelijoiden ja kouluttajien käyttöön. Tuotantoteknologiakeskuksella varmistetaan, että työelämään tulee riittävä määrä osaajia, joilla on valmiudet vastata kansainvälisen kilpailun haasteisiin. Pohjanmaan lisäksi tämä hyödyttää kone- ja metalliteollisuuden yrityksiä myös muualla Suomessa. Tuotantoteknologiakeskuksen kokonaisinvestointi on 5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2012 suunniteltu osuus tästä oli 2,5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.20.40 lisäyksenä 1 500 000 euroa Vaasan tuotantoteknologiakeskukseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Lasse Hautala /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Peter Östman /kd
 • Mikko Savola /kesk
 • Janne Sankelo /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Reijo Hongisto /ps
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd