TALOUSARVIOALOITE 784/2010 vp

TAA 784/2010 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kylätoiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Kyläyhdistyksellä on tärkeä merkitys arkiturvallisuuden luojana. Samalla luodaan kylillä asuville ihmisille edellytykset työhön ja riittävään toimeentuloon. Tärkeitä ja rakkaita asioita kylien ihmisille ja vapaa-ajan asukkaille ovat myös hyvä ympäristö, inhimillinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä riittävät palvelut.

Suomen Kylätoiminta ry eli SYTY edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä. SYTY toimii maaseudun kehittämistä edistävien järjestöjen ja kylien valtakunnallisena yhteistyöelimenä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  30.10.63 lisäyksenä 200 000 euroa kylätoiminnan tukemiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​